Mas Idayu

Lirik Lagu Mas Idayu

Bolehlah Boleh

Cintaku 100 Persen

HasratPerindu

Robek Hatiku

Selangit

Senggol Senggolan, Cubit Cubitan


Ke Halaman Utama

Copyright 1999,2001,2002,2003 Imnogman(TM) (ZZZ Reversed Tech, Inc.)